Bizi Takip Edin

Değer ve Amaçlarımız

Müşteri Odaklılık
İş Mükemmelliği
Sürekli Gelişim ve Değişim
Liderlik Önderlik
Yeniliklere Açıklık
Topluma ve Çevreye Duyarlık
Takım Çalışması
Ortaklık
İlkeler ve Politikalar
Arge Politikası
Tasarım Politikası
Kalite Politikası
Çevre Politikası
İş Güvenliği Politikası
 • Müşteri memnuniyetini her şeyden üstün kabul ederiz.
 • Müşterinin güvenini kazanmak için çalışırız.
 • Müşteri talep ve şikayetlerini dinler, hızlı cevap veririz.
 • Müşteri beklentilerini tahmin eder bu beklentileri karşılarız.
 • Müşterilerimize hizmet sürekliliği sağlayarak aidiyet duygusunu ayakta tutarız.
 • Kaliteyi daima ön planda tutarız.
 • Kaynaklarımızı ve teknolojiyi iş mükemmelliğini artırmak için kullanırız.
 • Teknolojiyi takip ederek hataları en aza indiririz.
 • Gelişmeleri sürekli takip ederek kalitemize ve üretimimize katkıda bulunuruz.
 • Değişen ve gelişen uygulamaları yakından takip eder bize fayda sağlayacak uygulamaları hayata geçiririz.
 • Şirketimize fayda sağlayacak ulusal ve uluslararası eğitim, seminer, fuar, sergilere katılır gündemi takip ederiz.
 • Gelişen teknolojimizle üretim süreç ve yöntemlerimizi sürekli yenileriz.
 • Kalite, tasarım ve inovatif ürünlerle sektöre öncülük ederiz.
 • İş ortaklarımıza yol gösterir, birlikte daha ileri gideriz.
 • Üretim, hizmet ve kalitemizle sektördeki diğer kuruluşlara örnek olmak için çalışırız.
 • Hayallerimizin peşinden koşup fark yaratırız.
 • Düşünülmemişi düşünür, denenmemişi dener, faydalı değerler yaratırız.
 • Yaratıcılığı ve yenilikçiliği destekleriz.
 • Dünyayı gelecek nesillerden ödünç aldığımız bilinci ile çalışırız.
 • Üniversite-sanayi iş birliklerine önem verir, geleceğimize yatırım yaparız.
 • Ekonomiye ve istihdama katkıya önem veririz.
 • Çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getirir, daha fazlası için elimizden geleni yaparız.
 • Ekibimizle birlikte sosyal bilinç çerçevesinde toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.
 • Ben değil, biz yaklaşımı ile işimize sarılırız.
 • Tüm ekip sürekli iletişim halinde bulunuruz.
 • Sürekli toplantılarla fikir paylaşımında bulunuruz.
 • Bizi ileriye götürecek fikirleri hayata geçirerek başarıyı paylaşırız.
 • İşimizin gerçeklerini bilir paydaşlarımıza değer katarak büyürüz.
 • Bilgi, tecrübe ve kaynaklarımızı ortaklarımızla paylaşırız.
 • Ortaklarımızla birlikte hareket ederiz.

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmamız,  ulusal ve uluslararası rekabet ortamında şirketimiz:

 • Güvenilirlik,
 • Hizmet verimliliği,
 • Müşteri odaklılık,
 • Yenilikçilik,
 • Çevre ve çalışanlarının sağlığına ve güvenliğine duyarlılık,
 • Verimli enerji kullanımı,
 • Temiz çevre, sağlıklı gelecek” ilkeleri ile;
 • Ulusal ve uluslararası kanun, mevzuat ve standartlar dâhilinde kendisini sürekli geliştirmek,
 • Küreselleşen dünyada çevreye saygılı bir kuruluş olmak,
 • Doğal kaynakları rasyonel kullanmak,
 • Çevreyi kirletici unsurları takip ederek azaltmak,
 • Enerji verimliliğini ön plana çıkararak, ülke ekonomisine katkı sağlamak,
 • Çalışanlarımıza daha sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlayabilmek,
 • Çevresel ve İş Sağlığı yönünden risk analiz çalışmaları yaparak riskleri en alt düzeye indirgemek,
 • Tüm çalışanların bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek,
 • Toplam kalite çalışmalarını yaygınlaştırmak,

Müşteri isteklerini;

 • Ekonomik,
 • Kaliteli,
 • Güvenilir,
 • Zamanında karşılamak,

için vardır.

 • Tasarlanan modellerin üretilebilirliğini ve müşteri memnuniyeti en üst seviyeye çıkarmak amacıyla;
 • Hedef müşteri kitlesine uygun modelleri mühendislik,
 • Test analiz sistemleriyle analiz yaparak optimum şekilde üretime hazırlamak,

Müşterilerden gelen:

 • İstek, beklenti ve talepleri en kısa sürede üretilen ve
 • Üretilecek olan hizmet modellereine yansıtarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak,
 • PLM (Product Life Cycle Management) Sistemi ile üretim, tedarikçi ve fason zincirleriyle güçlü bir bağ oluşturarak dinamik bir yapıya sahip olmak,
 • İnovatif yaklaşımlar ile üretilmekte olan ürünleri sürekli geliştirilmek,
 • Kalite, Çevre, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Politikalarıyla eşgüdümlü çalışan bir yapıya sahip olmak.

Müşterinin aynı zamanda bir AR-GE Departmanı olarak firmaların ve kişilerin ihtiyacını karşılamaktır.

İnovasyon (Sürekli Değişim) felsefesi benimsenmiş olup, genç ve dinamik tasarım ekibi ile gerek mevcut trendleri takip ederek, gerekse kendi trendini oluşturarak müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde özgün, fonksiyonel çözüm modeller tasarlamak, tasarımlarıyla takip edilen ve gelecek trendleri belirleyen marka olmak için çalışır.

Üretimin her safhasında “mutlak müşteri tatmini” felsefesi ile üretim yapılmakta ve bilgiye erişimden  bitmiş ürün olan eğitim ve yenileme eğitimlerine kadar her aşamada TOTAL KONTROLÜ ve izlenilebilirliği sağlanmaktır.

Şirketimiz çevreye duyarlı çalışma prensiplerini benimsemiş ve gelecek nesillere temiz, sağlıklı bir çevre bırakma bilincini kendisine ilke edinmiştir.

Tabi olduğumuz Çevre Mevzuat abonelikleri ile günü birlik olarak Mevzuattaki değişiklikler yakından takip edilmektedir.

 • Şirketimizde İş Sağlığı ve İş Güvenliği kültürünün yerleştirilmesi , çalışanların konuya olan duyarlılığının artırılması için düzenli periyotlarda eğitim ve denetimler yapılmaktadır.
 • Tâbi olduğumuz İş Hukuku Mevzuat abonelikleri ile günü birlik olarak Mevzuattaki değişiklikler yakından takip edilmektedir.
 • İş Güvenliğine yönelik riskler; tehlike değeri , kaza olma olasılığı, kazanın şiddeti bir skala üzerinden puanlandırılarak en yüksekten düşüğe doğru riskler tespit edilip, işi yapan kişilerin, birim sorumlularının, işçi temsilcilerinin de aralarında bulunduğu bir ekip tarafından değerlendirilerek riskler ortadan kaldırılmaktadır.

Riskin ortadan kaldırılması konusundaki duyarlılık her bir çalışanı kapsamaktadır. Bu bilinci yaymak ve geliştirmek İş Sağlığı ve İş Güvenliği kültürünün yerleşmesinde önemli bir yeri bulunmaktadır.

Yardım merkezine hoşgeldiniz.

E-posta gönderin
WhatsApp
Sizi Arayalım
Mesaj gönder
1
Merhaba
Nasıl yardımcı olabiliriz?